Animācija

Animācija

Animācija mājas lapai caramel.lv, 2008

Animācija mājas lapai caramel.lv

Lai uzjautrinātu lietotājus, mēs integrējām mājas lapā spēli "Uzmini pāri": nospiežot uz kastes šūnas, var ieraudzīt konfekti, kas ir slēpta zem šā vizualizācijas fragmenta. Jāiegaumē, kur atrodas kāda konfekte. Kad lietotājs paradīs divas vienādas" konfektes, atbilstoši vizualizācijas fragmenti mainās uz cita attēla fragmentiem. Šādi, atrodot visas konfektes, lietotājs varēs redzēt nākošu ēkas vizualizāciju, būs pakavējis laiku, kā arī nedaudz patrenējis savu atmiņu.