3D vizualizācijas

3D vizualizācijas

Vairākfunkciju kompleksa "Park Dzelzavas" vizualizācijas, 2008. g.

Kompleksa 3D vizualizācijas no dažādiem rakursiem.