3D vizualizācijas

3D vizualizācijas

Daudzfunkcionāla kompleksa "Ezerparks" vizualizāciju izveide, 2013

Kompleksa 3D vizualizācijas no dažādiem rakursiem.