Mājas lapas

Mājas lapas

Ziņu portāls "Mūsu Daugavpils", 2010

www.nasha.lv

Mēs izstrādājām portāla dizainu. Tika padarīts milzīgs darbs. Portāls ir diezgan apjomīgs un ietver sevī visdažādāko funkcionalitāti. Dizaina uzdevums ir saistīt visu informāciju un funkcionalitāti ērtā, saprotamā un uzskatāmā saskarnē.

Tegi:

Pa labi var izvelēties pārlūkošanai citu portāla lapu maketus.