3D vizualizācijas

3D vizualizācijas

Rīgā, Dārza ielā esošā dzīvojamā kompleksa vizualizācija, 2007.

Apvidus dabas ainavā "ierakstīta" kompleksa 3D vizualizācija.