Grafiskais dizains

Grafiskais dizains

Vizuāla stila izstrāde kompānijai "Fidius", 2007

Kompānijai "Fidius" tika izveidots logotips, mājas lapa, kompānijas veidlapa, aploksne un vizītkartes.