Mājas lapas

Mājas lapas

Kompāniju "Elektriķis" un "Energoprojekts" mājas lapa, 2008

www.elektrikis.lv

Saistītu kompāniju "Elektriķis" un "Energoprojekts", kas darbojas blakusjomās – elektrotīklu projektēšana un montāža – vietne. Uzdevums bija izveidot vienu vietni divām firmām. Tā sākot, savienot, bet atstāt atsevišķi…

Par ideālu risinājumu tika atzīta simboliska ilustrācija, kuras sižets dabiski sadala vietni divās daļās un tajā pat laikā saglabā vienotību. Bez tām, ilustrācijā izmantoti elementi dod tūlītēju priekšstatu par firmu pakalpojumiem, bet apkopojošs komersanta tēls pamudina uzticēties kompānijai.

Firmas "" Elektriķis"" lapa.

Firmas "" Energoprojekts"" lapa.

Process...

Dizaina koncepcijas izstrādāšanas procesā klientam tika piedāvāti dažādi risinājumi.