Grafiskais dizains

Grafiskais dizains

Vizitkārtes kompānijai "Meka".

Vizītkāršu izveidošanā tika izmantota viena krāsa un laka.