Grafiskais dizains

Grafiskais dizains

Grafiskā ilustrācija kompānijas "Elektriķis" vietnei, 2008. g.

Kompānijas vietnes dizaina koncepcijas izstrādāšanas procesā tika pieņemts lēmums par galvenās lapas centrālo vizuālu objektu izvēlēties spilgtu ilustrāciju, kas apvieno divus firmas darbības blakusvirzienus un skaidri ilustrē tos.

Tegi:

Ilustrācijas izveidošanai tika izraudzīti pasūtītāja darbības nozarēm raksturīgākie elementi un kompāniju simbolizējošā, enerģiska un pārliecināta komersanta tēls. Pa labi ir attēlots ilustrācijas izveidošanas process.